Přihlášení

Vaše heslo

Cena zboží: 0 Kč
Počet kusů: 0 ks

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v e-shopu www.udvoupsu.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.udvoupsu.cz je Zuzana Žižlavská, U DVOU PSŮ Popelova 30, 620 00 Brno.IČ: 025 400 37, DIČ: CZ 8251114355.

 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipodmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.udvoupsu.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Dodací podmínky

Způsob dopravy si zákazník zvolí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.

Zboží je expedováno v co nejkratší možné době od obdržení objednávky za zasíláme ho prostřednictvím České pošty. 

Platba je možná Dobírkou – při převzetí nebo převodem na Bankovní účet.

Osobní odběr je možný po předchozí domluvě na adrese naší pekárny. 

OSOBNÍ ODBĚRY: po-pá  mezi 15-17 hod.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Odstoupení od smlouvy

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho vrátit do 14 dnů  od převzetí zásilky nazpět. Pokud se tak rozhodnete, musíte nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato. Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě vrácení zboží budou peníze zaslány bankovním převodem.

Záruční podmínky a reklamace

Výrobky mají maximálně 3 měsíce dobu trvanlivosti a je nutné uchovávat na suchém místě. Vzhledem k tomu, že výrobky neobsahují konzervační látky a barviva je jejich trvanlivost snížena. Výrobek ale na suchém místě vydrží a uchová si svou kvalitu.

Na všechny naše výrobky je poskytována záruční expirační doba. Pokud se v této záruční době vyskytne na výrobku jakákoliv vada, zašle zákazník takovýto výrobek zpět spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem, který prokazuje zakoupení výrobku v našem obchodě. Na tomto dokladu zákazník popíše závadu výrobku a způsob řešení reklamace, který požaduje. Veškeré reklamace budou řešeny do 30-ti dnů od jejich uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám budou doručeny. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Všechny zasílané výrobky jsou pečlivě kontrolovány. 

Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodejce:

Zuzana Žižlavská, U DVOU PSŮ, Popelova 30, 620 00 Brno

Rozpor s kupní smlouvou 

Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal nebo zákazník obdržel vadný výrobek, zašle nám ho zpět nepoužitý, nepoškozený s dodacím listem a v původním obalu, ve kterém mu byl výrobek doručen. Bezplatně mu bude zaslán výrobek správný-nezávadný. Při zasílání zboží zpět volte prosím vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.

Ochrana osobních údajů kupujícího

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. V platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků ( adresa doručení zásilky, telefonní kontakt a emailová adresa) předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Osobní data potřebná k vytvoření objednávky jsou výhradně použita pouze ke správnému doručení zásilky a nejsou poskytována třetím stranám a neslouží k marketingovým účelům.

Závěrečná ustanovení

V případě sporu mezi kupujícím potřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít také možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovémto případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE  a postupovat dle pravidel tam uvedených.

Tyto nové obchodní podmínky jsou platné od 19.7.2017

 

 

 

 
 

Dodání na Slovensko

Objednávky pro zákazníky ze Slovenska budeme vždy řešit individulně dle aktuálního kurzu.

Rychlý kontakt

Zuzana Žižlavská    

Popelova 30, 620 00 Brno

  • +420 605 137 621